Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės

  • UAB „Insema“ naujienlaiškis skirtas informuoti prenumeratorius apie įmonės teikiamas paslaugas ir naujoves.
  • Kiekvienas UAB „Insema“ naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę bet kada pakeisti prenumeratą arba nuo prenumeratos visiškai atsisakyti.
  • Taip pat Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
  • Prenumeratoriui atsisakius nuo UAB „Insema“naujienlaiškio prenumeratos, UAB „Insema“ netenka teisės tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte užsakydamas naujienlaiškį.
  • Užsiprenumeravęs UAB „Insema“ naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad įmonė tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • UAB „Insema“ įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos prenumeratorius pateikė užsakydamas UAB „Insema“ naujienlaiškį (išskyrus naujienlaiškio siuntimui būtinos informacijos perdavimą įmonei, vykdančiai UAB „Insema“ naujienlaiškio siuntimą).
  • Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).
  • Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).